Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
 
 
 
 
 
 
 
 
Låt dina pengar göra en insats för framtiden!
Sidan uppdaterad 2017-02-17
Dela |
 

 

Ljungskile 4 april 2014

Ljungskile folkhögskola har fått låna 9 miljoner av JAK-banken till den renovering och ombyggnad som vi har gjort. Lånet har en amorteringstid på 30 år och är räntefritt. Det kostar en administrativ avgift som är fast och oberoende av ränteläget. Det är med andra ord ett fördelaktigt lån, men det förutsätter att det finns stödsparare som sätter in lika mycket pengar i JAK-banken utan att få ränta. På mindre än ett år har vi fått 30 stödsparare som satt in 1 miljon kronor, det är en bra start men vi behöver bli många fler för att få ihop 9 miljoner till 2015.
JAK medlemsbank

Varför skall du låna ut ditt sparkapital till Ljungskile folkhögskola genom att stödspara i JAK-banken?

För det första: för samhällets och unga människors framtid!

Folkhögskolan drivs av en ideell stiftelse. Det finns inga ägare det finns inget vinstintresse. Vi stöttar människor och gör en samhällsinsats. Utöver våra välrenommerade yrkesutbildningar erbjuder folkhögskolan en andra chans för alla de som gjorde något annat under sin gymnasietid och som därför riskerar att hamna i utanförskap eftersom det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden utan gymnasiekompetens.

Ett stöd till folkhögskolan är bättre än att ge pengar till “välgörenhet”, det är en insats som är lika god som att ge ett stöd till vilken rättighetbaserad organisation som helst, som exempelvis Diakonia, Rädda Barnen eller för den delen Göteborgs Räddningsmission, som är en av folkhögskolans huvudmän.

För det andra: för Ljungskile bygdens utveckling.

Folkhögskolan ger sysselsättning åt 60 anställda, flertalet av dem betalar skatt till Uddevalla kommun. Statsbidraget till verksamheten och studiestödet till våra studerande är ca 25 miljoner kronor som till stor del går till löner och inköp i bygden. Pengar från staten som inte skulle komma till vårt område utan folkhögskolan. Folkhögskolan har haft och kommer att ha en aktiv roll i att göra Ljungskile till en ort att besöka som gäst och turist.

För det tredje: för ditt sparkapitals skull.

Du gör en viktig insats utan att behöva ge bort några pengar. Det är en helt säker placering (statlig bankgaranti). Du disponerar pengarna när du vill utan uppsägning. Du avstår bara vad du annars skulle fått i ränta i din egen bank och du ger bort de sparpoäng som dina pengar skapar i JAK-banken.

Att bli stödsparare är mycket enkelt, det går till så här:

  • Gör en vanlig girobetalning till JAK-bankens plusgiro 40 62 85-7
  • Sätt in den summa du vill, det finns ingen övre gräns och det är fortfarande ditt eget sparkapital som du kan ta ut när du vill
  • Ange ditt namn och personnummer, ditt personnummer behövs eftersom du öppnar ett eget konto i JAK-banken
  • Ange att det är ett stödsparande till 35153 Ljungskile folkhögskola

…och allt är klart. Du behöver inte skriva något, inte ringa, kort sagt inget annat.

Ett litet tillägg för de intresserade:

Tomas Rydsmo, rektorMen ger jag inte ett stöd till en affärsmässig konferensverksamhet?

- Jag skulle svara nej på den frågan. Då tänker jag så här. Det är folkhögskolan som lånar pengar av JAK-banken tack vare ditt stödsparande. Folkhögskolan driver en restaurang- och konferensverksamhet, dels för att vi har ett unikt och bra alternativ att erbjuda våra gäster och dels för att vi behöver ett överskott som bidrar till folkhögskolans fastighetskostnader. Överskottet är helt nödvändig för att ha kvar skolan i Ljungskile. Restaurang- och konferensverksamheten drivs i ett AB som är helägt av folkhögskolan. Det innebär att allt överskott är ett stöd till folkhögskolan precis som ditt stödspar i JAK-banken. Det är alltså inte affärsmässigt i den bemärkelsen att någon kan ta ut någon vinst.

Tomas Rydsmo, rektor

 

  Upp
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
3065
 
2