Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
LÄSA IN GYMNASIET
PÅ FOLKHÖGSKOLA
Sidan uppdaterad 2017-02-17
Dela |
 


Att läsa in gymnasiet eller komplettera gymnasiebetyget på Ljungskile folkhögskola är annorlunda jämfört med gymnasiet och Komvux.

Folkhögskolorna har egna fördelaktiga regler för högskolebehörighet.

Pedagogiken är annorlunda med ämnesövergripande studier. Vi satsar på klassammanhållning och på att motverka stress och betygshets.

På den här sidan beskriver vi de regler som gäller när man läser in högskolebehörighet på folkhögskola, och söker till högskola med intyg från folkhögskola. Vi ger också en översikt över våra allmänna kurser. Du kan sedan läsa mer på de olika kursernas egna sidor.

 


Grundläggande behörighet
till högskola

Ett krav för antagning som är gemensamt för alla högskoleutbildningar är ”grundläggande behörighet till högskolestudier”. Men det finns flera olika sätt att uppnå grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet från gymnasiet
I gymnasieskolan får man grundläggande behörighet genom att läsa ett 3-årigt program och ha godkänt på kurser som täcker 2.250 poäng (90 procent av 2.500). På gymnasiebetyg från 2010–2013 måste man även ha godkänt i Sv A och B, En A och Ma A, och från 2014 och framåt måste man ha godkänt i Sv 1, 2, 3, En 5, 6 och Ma 1.

Grundläggande behörighet från folkhögskola
Folkhögskolorna har helt andra regler än gymnasiet.  För att få grundläggande behörighet ska man uppfylla ett omfattningskrav (som handlar om studietid på gymnasienivå) och ett ämneskrav (som handlar om godkända ämnen)

Omfattningskravet uppfylls genom ett av följande alternativ:

  • Två år på gymnasiet, följt av ett år på folkhögskola.
  • Ett år på gymnasiet, följt av två år på folkhögskola.
  • Ett års yrkesarbete, följt av två år på folkhögskola.
  • Tre år på folkhögskola

Ämneskrav:
Godkänt i nya gymnasiets gymnasie-gemensamma ämnen: Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1 Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Historia 1a1.

Grundläggande behörighet genom Reell kompetens
Den som saknar grundläggande behörighet men anser sig ha tillräckliga kunskaper för att klara högskolestudier kan åberopa "reell kompetens."

För att inte alltid behöva göra en individuell bedömning av reell kompetens har högskolorna enats om följande regel: Den som har arbetat 3 år på minst halvtid efter normal sluttid på gymnasiet (19 år) och har godkänt i Sv A och B, En A, Ma A, Sh A eller Sv 1, 2, 3, En 5, 6, Ma 1, Sh 1a1 ska anses ha grundläggande behörighet. Det första alternativet med kurser från gamla gymnasiet kommer så småningom att sluta gälla men när detta skrivs finns inget beslut om tidsgräns.

Observera att man i ansökan till högskolan måste begära prövning av reell kompetens. Om man har grundläggande behörighet endast genom reell kompetens så har man inget betygsmedel eller folkhögskoleomdöme att konkurrera med. För att ha något att konkurrera med måste man göra högskoleprovet, annars hamnar man allra sist i rangordningen.

Upp


Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

I det nya gymnasiet finns yrkesförberedande program som ger behörighet till yrkeshögskola men inte till högskola därför att man inte läser Svenska 2, 3 och inte Engelska 6. Även på folkhögskolorna kan man välja ett alternativ utan Svenska 2, 3 och Engelska 6 och få ett intyg som ger behörighet till yrkeshögskola men inte till högskola.

Upp


Särskild behörighet

På många högskoleutbildningar krävs särskild behörighet d v s godkänt i vissa ämneskurser utöver det som krävs för grundläggande behörighet. Naturligtvis kan man på folkhögskola läsa in även sådana särskilda behörigheter.  

Upp


Folkhögskoleomdöme
och urvalsgrupper till högskolan

På folkhögskolor ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället får man ett studieomdöme på en skala från 1 till 4. Från och med vårterminen 2014 är skalan sjugradig genom att man infört halvpoäng. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av elevens studieförmåga. Den som har grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola och söker till högskolan placeras i en speciell urvalsgrupp som kallas BF. I den urvalsgruppen konkurrerar man med sitt omdöme med andra folkhögskolestuderande.

De övriga urvalsgrupperna är:

B1: Gymnasiebetyg (okompletterade) fram till och med 2013

B1 ex: Gymnasiebetyg (okompletterade) från nya gymnasiet med sjugradig betygsskala

B2: Kompletterade gymnasiebetyg

För varje utbildning får folkhögskolans urvalsgrupp BF en andel av platserna som svarar mot BF-gruppens andel av totala antalet sökande. Det innebär att det är ungefär lika stor chans att bli antagen om man söker med folkhögskoleintyg, som om man söker med betyg från gymnasium eller komvux.

Den som har grundläggande behörighet både på sitt gymnasiebetyg och från folkhögskola deltar i båda urvalsgrupperna.

Folkhögskolestuderande kan naturligtvis också göra högskoleprovet och få tillgång även till den urvalsgruppen.

Upp


Översikt – kurser som ger högskolebehörighet på Ljungskile folkhögskola

På folkhögskolor använder man inte beteckningen program, utan kurser. Kurser där man läser in gymnasiet kallas allmänna kurser. På Ljungskile folkhögskola har vi fyra ettåriga allmänna kurser, som var och en kan ge högskolebehörighet: Livskursen, Allmän kurs med global profil, Allmän kurs med musik (Umus) och Naturvetenskapligt basår.

Livskursen, Umus och Globalkursen
Dessa kurser är upplagda så att den som gått 2 år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. På var och en av kurserna kan man därför läsa alla ämnen som krävs för grundläggande behörighet. Man kan också läsa andra ämneskurser som krävs på många högskoleutbildningar såsom Matematik 2, 3 och Naturkunskap 2.

Kurserna är ettåriga men den som behöver läsa mer än ett år kan kombinera kurser till en 2-årig eller 3-årig studiegång. Det är också möjligt att gå 2 år på samma kurs. Genom att de flesta ämnena är valbara kan man fördela arbetsbördan jämnt över åren.

Naturvetenskapligt basår
Kursen är inriktad på att ge naturvetenskapsprogrammets behörigheter, men man kan också få grundläggande behörighet till högskolestudier genom att läsa in de kärnämneskurser man inte har godkända sedan tidigare. Vårt basår är därför ett intressant alternativ för den som gått NV-programmet och fått ett ofullständigt betyg som inte ger grundläggande behörighet.

Upp


Mer att läsa om de allmänna kurserna  

Varje kurs har en egen sida under Vad är Allmän kurs? Information om ekonomin hittar du på sidorna Studiekostnader och Studiemedel och -bidrag. På sidan Boende och fritid kan du läsa mer om hur det är att bo på skolan.

Upp


Studievägledare     

Vår studievägledare Bengt Niklasson svarar gärna på frågor och hjälper dig att finna en studieväg som passar just dig.

Du når Bengt Niklasson på telefon 0736-44 65 65, via e-post: eller via skolans växel.

Om du mejlar frågor, så lämna gärna ditt telefonnummer, för det är ofta lättare att reda ut frågor per telefon.

  Upp
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
26778
 
3